1
2
3
4
 
 

Charakterystyka terminalu

Charakterystyka terminalu

Informacje dotyczące parametrów stanowisk
przeładunkowych.

Więcej
Wizualizacje

Wizualizacje

Wizualizacje procesów przeładunkowych na bazie
paliw.

WięcejAKTUALNOŚCI:

Przeladunki w terminalu Naftoportu w drugim kwartale 2019

PRZELADUNKI W Q2 2019 [tys. t]
LICZBA STATKÓW
ROPA NAFTOWA
PRODUKTY
RAZEM
92 5 392 513 5 905