1
2
3
4
 
 

Charakterystyka terminalu

Charakterystyka terminalu

Informacje dotyczące parametrów stanowisk
przeładunkowych.

Więcej




Wizualizacje

Wizualizacje

Wizualizacje procesów przeładunkowych na bazie
paliw.

Więcej



AKTUALNOŚCI:

Przeładunki w 2016 roku

W roku 2016 terminal przeładunkowy Naftoport obsłużył 313 zbiornikowców, w tym 84 jednostek o tonażu przekraczającym 80 tys. ton. Przeładowano 12,23 mln ton ładunków płynnych, z czego 76% stanowiła ropa naftowa, a 24% - paliwa płynne. To trzeci, pod względem tonażu, wynik w historii Naftoportu oraz terminalu przeładunku paliw w Porcie Północnym.