1
2
3
4
 

Charakterystyka terminalu

Charakterystyka terminalu

Interaktywna prezentacja zawierające informacje
dotyczące parametrów stanowisk przeładunkowych.

Więcej
Wizualizacje

Wizualizacje

Wizualizacje procesów przeładunkowych na bazie
paliw.

WięcejAKTUALNOŚCI:

Przeładunki w 2013 roku

W roku 2013 na terenie Bazy Paliw Naftoportu obsłużono ponad 280 zbiornikowców, w tym ponad 80 jednostek o tonażu przekraczającym 80 tys. ton.

Przeładowano 10,6 mln ton paliw płynnych, z czego 76 % stanowiła ropa naftowa, reszta – to przeładunki produktów naftowych.