1
2
3
4
 

Charakterystyka terminalu

Charakterystyka terminalu

Interaktywna prezentacja zawierające informacje
dotyczące parametrów stanowisk przeładunkowych.

Więcej
Wizualizacje

Wizualizacje

Wizualizacje procesów przeładunkowych na bazie
paliw.

WięcejAKTUALNOŚCI:

Oddanie do eksploatacji nowego stanowiska produktowego T1

W dniach w 26-27 czerwca 2015 nastąpiło rozpoczęcie eksploatacji nowo wybudowanego stanowiska („T1”) przeładunku produktów, o mocy przeładunkowej 2 mln ton rocznie. Obsłużono pierwszy zbiornikowiec, załadowując 11 tys. ton benzyny surowej w relacji eksportowej.