1
2
3
4
 
 
Start F I R M A Obowiązek informacyjny

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym Naftoport Sp. z o.o. świadczyła usługi.

 

Wykaz podmiotów, którym Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o. świadczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy usługi przeładunku,
sporządzony na podstawie art. 4 ba ust. 1-3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2018 r., poz.755, z późn. zm.)
Stan na dzień 31.05.2020 r.
Lp. Oznaczenie Nazwa Adres NIP Numer akcyzowy Rodzaj paliw ciekłych, będących przedmiotem usług Posiadane koncesje Informacja o wpisie do rejestru zapasów interwencyjnych
1 Przedsiębiorstwo energetyczne Grupa Lotos S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk 583-000-09-60 PL32200023205 benzyny silnikowe;
półprodukty rafineryjne;
ciężkie oleje opałowe;
oleje napędowe;
paliwa typu nafty do silników odrzutowych
MPC,
OPC,
OPZ,
WPC
2/10

 

AKTUALNOŚCI:

Przeladunki w terminalu Naftoportu w 2020 r.

PRZEŁADUNKI W 2020 [tys. t]
LICZBA STATKÓW
ROPA NAFTOWA
PRODUKTY
RAZEM
242 11 335 1 510 12 845