1
2
3
4
 
 
Start P R Z E T A R G I

Przetargi

Informacje dotyczące prowadzonych aktualnie postępowań przetargowych.

NFP/2018/06/1

Zakup wraz z dostawą 30 m3 środka pianotwórczego fluoroproteinowego 3% do instalacji przeciwpożarowej w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku.

Więcej…
 

NFP/2018/06/2

Remont zbiornika resztkowego produktów ciemnych stanowiska przeładunkowego P w Bazie Paliw PPPP "NAFTOPORT" w Gdańsku.

Więcej…
 


Logowanie

Aby uzyskać dostęp do materiałów przetargowych proszę kliknąć przycisk "Więcej".