1
2
3
4
 
 
Start P R Z E T A R G I

Przetargi

Informacje dotyczące prowadzonych aktualnie postępowań przetargowych.

 

NFP/2017/03/6

Dostawa zasuw separacyjnych do instalacji technologicznej stanowiska O w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku.

Więcej…
 

NFP/2017/04/1

Remont trasy kablowej w okolicach skrzyżowania P/R na terenie Bazy Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku.

Więcej…
 

NFP/2017/04/2

Remont oświetlenia niskiego na pomostach i główkach stanowisk P i R na terenie Bazy Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku.

Więcej…
 

NFP/2017/04/3

Wykonanie projektu wykonawczego modernizacji układu próbobrania ropy stanowiska T w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku w Gdańsku.

Więcej…
 

NFP/2017/04/4

Remont systemów antykorozyjnych rurociągów R14, R18, R19, R28, RP23 i RP24 na skrzyżowaniu estakady rurociągowej, wzdłuż pomostu połączeniowego z estakadą rurociągową stanowiska przeładunkowego „R” na terenie Bazy Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT w Gdańsku.

Więcej…
 

NFP/2017/04/5

Wykonanie remontu rurociągów instalacji zraszania stanowiska przeładunkowego „T” na terenie Bazy Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT.

Więcej…
 

NFP/2017/04/6

Wykonanie pomostów nr P05, P06, P07 do obsługi zaworów na instalacji zraszania drogi stanowiska T w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport.

Więcej…
 

NFP/2017/04/7

Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz analizy stabilności obiektów hydrotechnicznych i budynków w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku.

Więcej…


Logowanie

Aby uzyskać dostęp do materiałów przetargowych proszę kliknąć przycisk "Więcej".