1
2
3
4
 
 
Start F I R M A Wydarzenia
Wydarzenia

Wybór Członka Zarządu Naftoport Sp. z o.o.

W dniu 31.03.2017 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, dokonała wyboru pana Andrzeja Brzózki na funkcję Członka Zarządu Spółki.

Andrzej Brzózka jest wieloletnim pracownikiem oraz prokurentem w spółce Naftoport, w której prowadził sprawy prawne i korporacyjne. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i oficerem pokładowym z praktyką na statkach handlowych, z dyplomem starszego oficera, ponadto absolwentem studiów podyplomowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Akademii Obrony Narodowej i na Politechnice Gdańskiej. W 2007 uzyskał uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Andrzej Brzózka ma 47 lat, mieszka w Gdyni, jego pasją jest kolarstwo szosowe.

Gazele Biznesu

W dniu 15.02.2017 Prezes Zarządu Dariusz Kobierecki odebrał po raz trzeci nagrodę rankingu Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group.

Przeładunki w 2016 roku

W roku 2016 terminal przeładunkowy Naftoport obsłużył 313 zbiornikowców, w tym 84 jednostek o tonażu przekraczającym 80 tys. ton. Przeładowano 12,23 mln ton ładunków płynnych, z czego 76% stanowiła ropa naftowa, a 24% - paliwa płynne. To trzeci, pod względem tonażu, wynik w historii Naftoportu oraz terminalu przeładunku paliw w Porcie Północnym.

 

Historyczny rekord przeładunków terminalu przeładunkowego Naftoportu

W roku 2015 terminal przeładunkowy Naftoport obsłużył 366 zbiornikowców, w tym 106 jednostek o tonażu przekraczającym 80 tys. ton. Przeładowano 14,281 mln ton ładunków płynnych, z czego 75% stanowiła ropa naftowa, a 25% paliwa płynne. To najlepszy wynik w historii zarówno Naftoportu jak i całej Bazy Przeładunku Paliw Płynnych.

 

Oddanie do eksploatacji nowego stanowiska produktowego T1

W dniach 26-27 czerwca 2015 nastąpiło rozpoczęcie eksploatacji nowo wybudowanego stanowiska („T1”) przeładunku produktów, o mocy przeładunkowej 2 mln ton rocznie. Obsłużono pierwszy zbiornikowiec, załadowując 11 tys. ton benzyny surowej w relacji eksportowej.

 

Przeładunki w I półroczu 2015 roku

W pierwszym półroczu br. na terenie terminalu przeładunkowego Naftoportu obsłużono prawie 200 zbiornikowców, w tym 45 jednostek o tonażu przekraczającym 80 tys. ton. Przeładowanych zostało 7,1 mln ton ładunków płynnych, z czego 71 % stanowiła ropa naftowa, reszta – to przeładunki produktów naftowych (paliw płynnych).

   

Przeładunki w 2014 roku

W roku 2014 na terenie terminalu przeładunkowego Naftoportu obsłużono 317 zbiornikowców, w tym ponad 80 jednostek o tonażu przekraczającym 80 tys. ton. Przeładowanych zostało 12,1 mln ton ładunków płynnych, z czego 73 % stanowiła ropa naftowa, reszta – to przeładunki produktów naftowych (paliw płynnych).

 

Modernizacja stanowiska P

W ramach modernizacji stanowiska P zakończono wymianę ramion przeładunkowych. Zainstalowano trzy ramiona przeładunkowe typu MLA260 o średnicy 12” i cztery ramiona przeładunkowe typu MLA260 o średnicy 16”. Producentem i dostawcą ramion jest firma Kanon Loading Equipment B.V. z Holandii.

 


Strona 1 z 2