1
2
3
4
 
 
Start F I R M A Komunikat dot. UKSC

Komunikat dotyczący Ustawy o Krajowym

Systemie Cyberbezpieczeństwa

 

Zagrożenia cybernetyczne

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o. przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacji w celu zachowania ciągłości działania. Niebezpieczne ataki cybernetyczne stanowią zagrożenie, dlatego bardzo ważna jest świadomość i odpowiednie zabezpieczanie się przed niebezpiecznymi działaniami.

Obszary zagrożeń

  Główne obszary zagrożeń cybernetycznych, które dotyczą Przedsiębiorstwa Naftoport Sp. z o.o to:
 • Zakłócenie, które uniemożliwia poprawne działanie usług i funkcji systemu;
 • Zdarzenie powodujące przejęcie kontroli nad usługami lub działaniem systemu przez nieupoważnioną jednostkę;
 • Okoliczności powodujące, że jednostka uzyskuje dostęp do danych, do których nie jest upoważniona;
 • Oszustwo, które może spowodować, że upoważniona jednostka otrzyma fałszywe dane i uwierzy, że są to dane prawdziwe.

Powyższe skutki ataków mogą negatywnie wpłynąć na główne cele bezpieczeństwa informacji, czyli: poufność, integralność i dostępność.

Zabepieczenia

  Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o. wprowadziło szereg zabezpieczeń ujętych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji, które minimalizują ryzyko wystąpienia incydentu:
 • kontrola dostępu,
 • planowanie strategii na wypadek sytuacji kryzysowej,
 • Identyfikowanie i uwierzytelnianie użytkowników systemu informacyjnego,
 • świadomość i szkolenia,
 • ocena ryzyka,
 • izolowane systemów publicznych od krytycznych zasobów (danych, procesów itd.).

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji chroni Spółkę, pracowników, kontrahentów i dostawców przed zagrożeniami typu cybernetycznego.

 

AKTUALNOŚCI:

Przeladunki w terminalu Naftoportu w 2019 r.

PRZEŁADUNKI W 2019 [tys. t]
LICZBA STATKÓW
ROPA NAFTOWA
PRODUKTY
RAZEM
304 14 621 2 180 16 801