1
2
3
4
 
 
Start F I R M A O firmie

O firmie

NAFTOPORT Sp. z o.o. wykonuje przeładunki ropy naftowej i produktów naftowych w Porcie Gdańskim. Spółka stanowi istotny element logistyki dostaw ropy dla polskich i niemieckich rafinerii oraz jej tranzytu, a także lądowo-morskiego przeładunku produktów naftowych.

Infrastruktura terminalu przeładunkowego Naftoportu obejmuje pięć stanowisk przeładunkowych o potencjale przekraczającym 44 mln. ton paliw płynnych rocznie.

Spółka posiada zintegrowany system zarządzania certyfikowany na zgodność z normami: PN-EN ISO 9001, PN-N-18001 i PN-EN ISO 14001.

 

AKTUALNOŚCI:

Przeładunki w 2016 roku

W roku 2016 terminal przeładunkowy Naftoport obsłużył 313 zbiornikowców, w tym 84 jednostek o tonażu przekraczającym 80 tys. ton. Przeładowano 12,23 mln ton ładunków płynnych, z czego 76% stanowiła ropa naftowa, a 24% - paliwa płynne. To trzeci, pod względem tonażu, wynik w historii Naftoportu oraz terminalu przeładunku paliw w Porcie Północnym.