1
2
3
4
 
 

Charakterystyka terminalu

Charakterystyka terminalu

Informacje dotyczące parametrów stanowisk
przeładunkowych.

Więcej
Wizualizacje

Wizualizacje

Wizualizacje procesów przeładunkowych na bazie
paliw.

WięcejAKTUALNOŚCI:

Komunikat Zarządu NAFTOPORT Sp. z o.o. dot. COVID-19.

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o. informuje o prewencyjnym ograniczeniu dostępu do obiektów i infrastruktury celem zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem.

Ograniczeniu do niezbędnego minimum podlegają wjazdy na teren Bazy Paliw w Gdańsku oraz wejścia do siedziby Spółki w budynku Kapitanatu Portu. Osoby z widocznymi objawami choroby typowymi dla zakażenia koronawirusem nie zostaną wpuszczone na teren obiektu. Pracownik ochrony ma obowiązek poprosić taką osobę o opuszczenie pomieszczenia i zalecić rozważenie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Spółka na bieżąco realizuje swoje zadania związane z przeładunkiem ropy i paliw płynnych.